Tài chính công ty đa quốc gia

Kẹo lạc16/2/13

 1. Kẹo lạc

  Kẹo lạc New Member

  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  10/2/13
  Chủ đề 1: Công ty đa quốc gia - Những điểm chính


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 2.1-THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 2.2-PHÁI SINH TIÊN TỆ


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 2.3-CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 3.1-ĐẦU TƯ DANH MỤC


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 3.2: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.

  Chủ đề 4.1-HỆ THỐNG TIỀN TỆ  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 4.2: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 4.3 Các mối quan hệ cân bằng


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 4.4 Xác định tỷ giá


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


  Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ


  Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ; quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.
   

  Các file đính kèm:

  • part1.rar
   Kích thước:
   1.3 MB
   Đọc:
   1,691
  • part2.rar
   Kích thước:
   813.8 KB
   Đọc:
   1,179

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. tài chính công ty đa quốc gia