Tài liệu môn Kế toán ngân hàng

Thảo luận trong 'Tài liệu học kế toán ngân hàng I' bắt đầu bởi mynoidanh19, 30/8/11.

 1. mynoidanh19 New Member

  I – Tài liệu học tập

  1. Tài liệu về Kế toán ngân hàng (.RAR)
  2. Giáo trình Kế toán ngân hàng (8 chương) (.RAR/ 1,7 Mb

  Đề thi trắc nghiệm môn Kế toán ngân hàng
  (Đáp án ở dưới)

  Câu 1: Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn
  a) lớn hơn tổng giá trị nợ vay
  b) nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay
  c) bằng tổng giá trị nợ vay
  d) câu a hoặc c

  Câu 2: Tài khỏan tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
  a) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số dư
  b) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số dư 6 tháng không thấy họat động lại
  c) Được tất tóan ngay khi có yêu cầu của chủ tài khỏan

  Câu 3: Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay và trích lập dự phòng
  a) Hàng tháng
  b) Hàng quí
  c) Hàng Năm
  d) Câu a họăc b hoặc c tùy ngân hàng

  Câu 4: Để đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế họach,ngân hàng:
  a) Ngân hàng chỉ sử dụng phương pháp thực thu,thực chi lãi tiền vay,tiền gửi
  b) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu,dư chi lãi tiền vay,tiền gửi
  c) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập,phân bổ chi phí
  d) Sử dụng đồng thời cả 3 phương pháp trên

  Câu 5: Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch tóan vào tài khóan phát hành giấy tờ có giá là:
  a) Mệnh giá
  b) Mệnh giá trả lãi
  c) Số tiền thực ngân hàng thu
  d) Gía trị trường của giấy tờ có giá

  Câu 6: Tính trả lãi trước chỉ có thể được áp dụng cho
  a) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm)
  b) Chủ thể áp dụng cho các trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá
  c) Cả a và b
  d) Tất cả đều sai

  Câu 7: Khi huy động tiền gửi(tiết kiệm)có kỳ hạn,ngân hàng:
  a) Đều phải tính và hạch tóan lãi phải trả
  b) Không phải tính và hạch tóan lãi phải trả
  c) Có trường hợp tính,có trường hợp không tính và hạch tóan lãi phải trả
  d) Câu b va a đúng

  Câu 8: Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn là biếu hiện của:
  a) tốt
  b) xấu
  c) vừa tốt vừa xấu
  d) câu a hoặc b

  Câu 9: Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi của người thụ hưởng không cùng một ngân hàng thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
  a) không thay đổi
  b) tăng lên
  c) giảm đi
  d) tất cả đều sai

  Câu 10: Ngân hàng giải ngân một khỏan cho vay bằng tiền mặt thì giá trị tổng kết bằng tài sản của ngân hàng sẽ:
  a)không thay đổi
  b)tăng lên
  c)giảm đi
  d)tất cả đều sai
  Đáp án:1) d
  2) c
  3) d
  4) d
  5) a
  6) d (Nếu bỏ từ “Chỉ” thì đáp án là ý “C”, tuy nhiên ko bỏ thì có lẽ đáp án là “D” ^.^)
  7) a
  8) c
  9) c
  10) c

  Câu hỏi sưu tầm thêm

  Câu 1: Hệ thống TKKT cdo BTC ban hành cho các DN nói chung ko thể áp dụng trong KT NHTM do hoạt động của NHTM có đặc điểm riêng:
  a. Đúng
  b. chưa xác định
  c. sai

  Câu 2: Phân loại theo tính chấp pháp lý của chứng từ thì chứng từ KTNH được phân loại
  a, CT gốc, CT ghi sổ, CT TM, CTCK
  b. CTCK, CTTM, CT khác
  c, CT do KH lập, CT nội bộ của NH, CTTM, CTCK
  d, CT gốc, CT ghi sổ
  e, CT do KH lập, CT nội bộ của NH

  Câu 3: NH phát hành GTCG có phụ trội, giá bán của CT:
  a. Nhỏ hơn mệnh giá CT
  b. Chưa xác định mệnh giá CT
  c. Lớn hơn mệnh giá CT
  d, Bằng mệnh giá CT
  Đáp án 1.c :,2. d :, 3.b
  Nguồn: Sưu tầm


  Read more: http://blognganhang.com/?p=1040#ixzz1WWmOBz9I
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  darlore and vongthachanh like this.

Chia sẻ trang này

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. tài liệu môn kế toán ngân hàng

  ,
 2. giải bài tập hạch toán phát hành giấy tờ có giá

  ,
 3. bài tập cho vay môn kế toán ngân hàng có lời giải

  ,
 4. bài tập chiết khấu giấy tờ có giá có lời giải,
 5. bài tập định khoản chiết khấu giấy tờ có giá có giải