thảo luận:nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu đường lối cách mạng của ĐCS' bắt đầu bởi linkmiu, 25/4/11.

 1. linkmiu Già vì học

  bài thào luận môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

  Câu hỏi 1: Tại sao nói nền kinh tế thị trường ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN?

  Câu hỏi 2: Kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ tư bản tư nhân), kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là nguồn gốc dẫn đến có sự bóc lột. Tại sao trong thời kỳ quá độ đi lên xây dựng CNXH Đảng và nhà nước ta đã cho phép những thành phần kinh tế này tồn tại và phát triển?

  Các file đính kèm:

  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  7 people like this.

Chia sẻ trang này