[Thảo luận - Nghiên cứu] Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức

huuthohna20/4/11

 1. huuthohna

  huuthohna <B><font color="Orange"><marquee scrollamount="4">

  Bài viết:
  244
  Đã được thích:
  662
  Điểm thành tích:
  93
  Tham gia ngày
  10/3/11
  1. Quan điểm về vai trò của đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
  2. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong thời đại mới
  2.1. Trung với nước, hiếu với dân
  2.2. Thương yêu con người
  2.3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
  2.4. Tinh thần quốc tế trong sáng
  3. Những nguyên tắc cơ bản xây dựng đạo đức mới trong giai đoạn hiện nay
  3.1.Nói đi đôi với làm, phải nêu tấm gương về đạo đức
  3.2. Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi
  3.3. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
  4. Công tác xây dựng, phát triển đạo đức, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
   

  Các file đính kèm:

  2 Peoples like this