Thảo luận nhóm thầy Quang

pnk137/4/12

 1. pnk13

  pnk13 Member

  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  26
  Điểm thành tích:
  18
  Tham gia ngày
  10/9/11
  Đề tài thảo luận http://www.mediafire.com/view/?oa9a570rs74zl6x


  Nhóm 1: Sự sáng tạo, quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin trong quá trình nhân thức và vận dụng quy luật ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  http://www.mediafire.com/view/?3b57dw66f1od6yz
  http://www.mediafire.com/view/?xbrtf0f9vos5vx4

  Nhóm 2: Phân tích quan niệm Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội.Vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?
  http://www.mediafire.com/view/?srprwvlbjm641gx
  http://www.mediafire.com/view/?dm1c28syzwjr9xd


  Nhóm 4: Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vận dụng tư tưởng trên vào việc xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước ta hiện nay
  http://www.mediafire.com/view/?6q1a6v6qcpcg0wf
  http://www.mediafire.com/view/?dbbjp7dgnoyw5bx

  Nhóm 5: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất, chức năng văn hoá. Vận dụng tư tưởng đó vào việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc?
  http://www.mediafire.com/view/?8xdhjj84f75dncx
  http://www.mediafire.com/view/?3ojz8boh053899o

  Nhóm 6: Phân tích vai trò và ý nghĩa quyết định của chủ nghĩa Mác Lênin đối với sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.
  http://www.mediafire.com/view/?x3wx799n8zb4dn1
  http://www.mediafire.com/view/?ikd13p8kajuim3d
   
  Last edited by a moderator: 7/4/12
 2. fth1994

  fth1994 New Member

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  21/5/13
  đây là topic đường lối đảng k phải là tư tưởng HCM nhé