Tìn bạn làm cùng

huongsmith11/8/12

 1. huongsmith

  huongsmith New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  11/8/12
  Chào các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n! Mình là H[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, thành viên m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n đàn. Mình r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t vui đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c làm quen v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.:)))), Hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i mình đang là thành viên CLB sinh viên năng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng thành ph[FONT=&quot]ố[/FONT] Hà N[FONT=&quot]ộ[/FONT]i. Bên mình đang tri[FONT=&quot]ể[/FONT]n khai 1 d[FONT=&quot]ự[/FONT] án kinh doanh r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t thú v[FONT=&quot]ị[/FONT] và kh[FONT=&quot]ả[/FONT] thi cho sinh viên.Bây gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] chúng mình c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n tuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n thêm 5 b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng tác viên n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ẻ[/FONT] nào ham thích kinh doanh, năng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng, có kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]c l[FONT=&quot]ậ[/FONT]p thì liên l[FONT=&quot]ạ[/FONT]c ngay v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i mình nhé.
  M[FONT=&quot]Ọ[/FONT]i chi ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT]: H[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng: 01675.834.630
  Chúng mình r[FONT=&quot]ất vui được hợp tác với các bạn![/FONT]