Tổng hợp những câu hỏi thường gặp về thuế

lazy.nta17/7/15

 1. lazy.nta

  lazy.nta New Member

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  13/5/15
  Dịch vụ kế toán GDT tổng hợp những câu hỏi, tình huống thường gặp về thuế xin
  chia sẻ với các bạn, mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn.

  Câu hỏi:
  Theo Thông tư số 151 /2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính có hiệu
  lực thi hành kể từ ngày 15-11 năm 2014 DN mới thành lập thì khai thuế GTGT
  theo quý. Vậy công ty tôi thành lập tháng 9-2014 đã khai thuế GTGT theo tháng.
  Vậy kỳ thuế tháng 10-2014 công ty tôi khai thuế GTGT theo tháng hay quý?
  Trả lời:


  Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 của Bộ Tài chính sửa đổi,
  bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Trường hợp công ty thành
  lập tháng 9-2014 đã kê khai thuế GTGT theo tháng thì kể từ ngày 1-10-2014 công
  ty thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
  Công ty căn cứ vào doanh thu năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện kê khai
  theo tháng hay theo quý.

  Câu hỏi:
  Đơn vị tôi áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp do chưa đủ điều kiện tài sản từ 1
  tỉ đồng. Theo thông tư 119 đơn vị chúng tôi đủ điều kiện và đã chuyển đổi hình
  thức sang áp dụng phương pháp khấu trừ kể từ ngày 1-9-2014. Trong thời gian
  tháng 7 và 8-2014 đơn vị chúng tôi cũng có mua sắm tài sản và công cụ đồ dùng
  cũng như các chi phí khác phục vụ hoạt động của đơn vị, như vậy những hóa đơn
  này có được kê khai và khấu trừ thuế?
  Trả lời:
  Chào bạn, trường hợp đơn vị của bạn đã chuyển đổi hình thức sang áp dụng
  phương pháp khấu trừ kể từ ngày 1-9-2014, thuế GTGT đầu vào của các hàng hóa
  dịch vụ công ty đã mua trước 1-9-2014 được tính vào chi phí của doanh nghiệp,
  không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

  Câu hỏi:
  DN tôi thành lập tháng 2-2014, theo quy định phải áp dụng phương thức tính thuế
  GTGT trực tiếp, mỗi tháng phải đóng 2% trên doanh thu. Tháng 8-2014, thuế hủy
  bộ quy định ràng buộc DN trên, cho quay lại phương thức tính thuế GTGT khấu
  trừ. Xin hỏi những thiệt hại của DN trong những tháng bị áp dụng thuế GTGT trực
  tiếp có được cơ quan thuế hỗ trợ gì về sau không?
  Trả lời:
  Theo trình bày, công ty ông thành lập từ tháng 2-2014 và đã áp dụng phương pháp
  tính thuế trực tiếp, nay theo Thông tư 119/2014/TT-BTC (hiệu lực thi hành từ ngày
  1-9-2014) công ty được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì thực hiện kê
  khai theo phương pháp khấu trừ từ tháng 9-2014. Việc công ty đề nghị cơ quan
  thuế hỗ trợ thiệt hại do áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, Cục Thuế TP xin
  ghi nhận và báo cáo Tổng cục Thuế.

  Câu hỏi:
  Theo quy định mới, hóa đơn được kê khai không có quy định về thời gian. Xin hỏi,
  như vậy là chỉ áp dụng cho các hóa đơn phát sinh từ năm 2014 hay tất cả hóa đơn
  đã phát sinh trước?
  Trả lời:
  Chào bạn, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 có hiệu lực thi hành từ
  ngày 1-1-2014 nên chỉ có các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ từ năm 2014
  được kê khai khấu trừ đầu vào không giới hạn thời gian.

  Câu hỏi:
  Trong năm 2013, DN tôi có doanh thu bán hàng dưới 1 tỉ đồng nên đầu tháng 122013
  đã làm thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong năm 2014, doanh thu bán hàng dưới 1 tỉ đồng. Xin Cục Thuế cho biết DN có phải làm thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp không?

  Trả lời:

  Chào bạn, theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì phương pháp tính thuế

  GTGT ổn định theo chu kỳ là 2 năm. Do đó trường hợp của bạn phương pháp khấu
  trừ được áp dụng trong 2 năm 2014 và 2015.
  Câu hỏi:
  Công ty thành lập năm 2014, theo TT 119 được đăng ký áp dụng phương pháp
  khấu trừ. Nhưng vì là DN mới, luật thuế lại thay đổi nhanh, nên nếu đăng ký
  phương pháp khấu trừ ngay theo hướng dẫn của TT119 thì DN lại rất thiệt thòi về
  thuế GTGT do hàng tồn kho phải chịu thuế GTGT 2 lần. Xin hỏi cách tháo gỡ khó
  khăn hiện tại của DN và thời hạn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ đối với
  DN?
  Trả lời:
  Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm tháo gỡ một số khó khăn về chính sách thuế
  trong đó có nội dung về áp dụng phương pháp tính thuế của Thông tư
  219/2013/TT-BTC. Trường hợp công ty của bạn từ đầu năm 2014 đã áp dụng
  phương pháp trực tiếp nay theo Thông tư 119/2014/TT-BTC thì thuộc đối tượng có
  thể chuyển qua áp dụng phương pháp khấu trừ từ 1-9-2014, bạn có thể tùy trường
  hợp cụ thể của mình để tiếp tục áp dụng phương pháp trực tiếp hoặc chuyển đổi
  qua phương pháp khấu trừ.
  Về thời hạn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ chậm nhất là ngày 20-12 hàng
  năm.

  Câu hỏi:
  Đơn vị chúng tôi thực hiện mua vé máy bay từ các đại lý cấp 1 được xuất hóa đơn
  ủy nhiệm của các hãng trong nước (không bán đúng theo giá) nên không hưởng
  hoa hồng đại lý. Do vậy toàn bộ giá trị hóa đơn được ghi nhận là giá vốn và xuất
  hóa đơn bán theo giá đã thỏa thuận với khách hàng. Như vậy có đúng không?
  Trả lời:
  Trường hợp công ty mua vé máy bay từ các đại lý cấp 1 (không phải đại lý bán
  đúng giá hưởng hoa hồng) thì khi bán vé máy bay cho khách hàng công ty xuất hóa
  đơn theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Toàn bộ giá trị hóa
  đơn mua vào được ghi nhận vào giá vốn theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

  Câu hỏi:
  Tôi đã quyết toán thuế 2 năm ủy quyền qua công ty tôi đang làm nhưng chưa bao
  giờ được nhận tiền hoàn thuế. Tôi cũng không được công ty thông báo gì về kết
  quả. Xin được hỏi tôi có thể đến Cục Thuế để xin thêm thông tin được không?
  Trả lời:
  Chào chị, theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ
  Tài chính, trường hợp trong năm chị chỉ có duy nhất một nguồn thu thì cuối năm
  chị có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thay. Số tiền thừa của chị sẽ được công
  ty thực hiện bù trừ kỳ sau hoặc hoàn cho chị.

  Câu hỏi:
  Ngày 10-8-2014, khách hàng nước ngoài có chuyển tiền vào tài khoản của công ty
  tôi. Tài khoản này trước đó có đăng ký nhưng bị sai số TK nên đến ngày 10-102014
  mớ
  i đăng ký số tà i khoả n đú ng. Xin hỏ i trườ ng hợ p nà y có đượ c khấ u trừ
  thuế tạ i thờ i điể m ngà y 10-8-2014 hay không? Nế u không bằ ng cá ch nà o để khắ c
  phục được? Rấ t mong cơ quan thuế phú c đá p trong buổ i giao lưu nà y. Cảm ơn.
  Trả lời:
  Chào bạn, trường hợp số tài khoản của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế
  nhưng sau đó phát hiện sai và đã lập thủ tục đăng ký lại thì vẫn được kê khai khấu
  trừ theo thời điểm đã đăng ký ban đầu.

  Câu hỏi:
  Công ty chúng tôi có thuê nhà của cá nhân với giá trị dưới 100 triệu đồng/năm.
  Nhưng ngoài khoản cho thuê nhà, cá nhân đó còn có thu nhập từ tiền lương hưu
  cao. Vậy khi trả cá nhân đó tiền thuê nhà, chúng tôi có phải khấu trừ thuế TNCN
  (trong hợp đồng thuê nhà ghi rõ bên thuê có trách nhiệm nộp khoản này)? Cám ơn.
  Trả lời:
  Chào chị, theo quy định tại Thông Tư 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014 của Bộ
  Tài chính, hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp
  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.
  Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê
  trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê
  trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai,
  nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối
  với trường hợp này.

  Câu hỏi:
  Ngành nghề kinh doanh của công ty tôi là thiết kế website, lập trình phần mềm thì
  thuế GTGT áp dụng như thế nào?
  Trả lời:
  Trường hợp công ty bạn kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế website, lập trình phần
  mềm thuộc dịch vụ, sản xuất phần mềm nên thuộc đối tượng không chịu thuế
  GTGT (nếu tiêu thụ nội địa), khi xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định thì
  được áp dụng thuế suất 0%.
  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về dich vu ke toan:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/