Trình tự luân chuyển các chứng từ kế toán

NTA.Lazy17/7/15

 1. NTA.Lazy

  NTA.Lazy New Member

  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  17/4/15
  Để việc lập phiếu thu - phiếu chi, ủy nhiệm chi- ủy nhiệm thu hợp pháp, theo đúng
  chế độ kế toán, người đứng đầu bộ phận kế toán của công ty cần phải quy định các
  chứng từ tương ứng kèm theo để những yêu cầu thanh toán không phù hợp sẽ được
  nhận biết. Các kế toán viên mặc nhiên căn cứ vào đó mà áp dụng. Dịch vụ kế toán
  GDT xin chia sẻ trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu chi tiền mặt, tiền gửi
  ngân hàng như sau:
  1) Bộ phận kế toán tiền tiếp nhận đề nghị thu – chi (có thể là kế toán tiền mặt
  hoặc kế toán ngân hàng)
  Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi, ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy
  đề nghị thanh toán, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, thông báo
  nộp tiền, hoá đơn, hợp đồng, …Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu, ủy
  nhiệm thu) có thể là: Giấy thanh toán tiền tạm ứng, hoá đơn, hợp đồng, biên bản
  thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, …
  2) Kế toán tiền mặt (kế toán ngân hàng) đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu
  - chi, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên
  quan và tuân thủ các quy định, quy chế tài chính của Công ty). Sau đó chuyển cho
  kế toán trưởng xem xét.
  3) Kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ liên
  quan.
  4) Phê duyệt của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.
  Căn cứ vào các quy định và quy chế tài chính, quy định về hạn mức phê duyệt
  của Công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền xem xét phê duyệt đề
  nghị thu - chi. Các đề nghị chi/mua sắm không hợp lý, hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc
  yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung các chứng từ liên quan.
  5) Lập chứng từ thu – chi: Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Kế toán tiền mặt
  lập phiếu thu, phiếu chi.Đối với giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng: Kế toán
  ngân hàng lập uỷ nhiệm thu/ uỷ nhiệm chi.Sau khi lập xong chuyển cho kế toán
  trưởng ký duyệt.
  6) Ký duyệt chứng từ thu – chi: Kế toán trưởng ký vào Phiếu thu/ủy nhiệm
  thu hoặc Phiếu chi/ủy nhiệm thu.
  7) Thực hiện thu – chi tiền: Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Khi nhận được
  Phiếu thu hoặc Phiếu chi (do kế toán lập) kèm theo chứng từ gốc , Thủ quỹ phải:
  + Kiểm tra số tiền trên Phiếu thu (Phiếu chi) với chứng từ gốc
  + Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu thu (Phiếu chi) có phù hợp với chứng từ
  gốc
  + Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu thu (Phiếu chi) và chữ ký của người có thẩm
  quyền.
  + Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ
  tiền mặt.
  + Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi.
  + Thủ quỹ ký vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi và giao cho khách hàng 01 liên.
  + Sau đó thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi ghi vào Sổ Quỹ.
  + Cuối cùng, thủ quỹ chuyển giao 02 liên còn lại của Phiếu thu hoặc Phiếu chi
  cho kế toán.
  Đối với thu chi tiền qua ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập và nộp Uỷ nhiệm
  thu/Ủy nhiệm chi, séc, … cho ngân hàng.
  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về dich vu ke toan:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/