TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC

Ms Tuyến English14/4/15

 1. Ms Tuyến English

  Ms Tuyến English Member Thành viên BQT

  Bài viết:
  60
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  8
  Tham gia ngày
  20/1/15
  TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC
  -----------------------------------------------------------​
  Bạn muốn một bản CV ấn tượng, chuyên nghiệp thu hút nhà tuyển dụng? ->http://goo.gl/8H8I54

  1. CV (viết tắt của curriculum vitae): sơ yếu lý lịch
  2. application form /æplɪ'keɪʃn fɔ:m/: đơn xin việc
  3. interview /'intəvju:/: phỏng vấn
  4. job /dʒɔb/: việc làm
  5. career /kə'riə/: nghề nghiệp
  6. part-time /´pa:t¸taim/: bán thời gian
  7. full-time: toàn thời gian
  8. permanent /'pə:mənənt/: dài hạn
  9. temporary /ˈtɛmpəˌrɛri/: tạm thời
  10. appointment /ə'pɔintmənt/ (for a meeting): buổi hẹn gặp
  11. ad or advert /əd´və:t/ (viết tắt của advertisement): quảng cáo
  12. contract /'kɔntrækt/: hợp đồng
  13. notice period: thời gian thông báo nghỉ việc
  14. holiday entitlement: chế độ ngày nghỉ được hưởng
  15. sick pay: tiền lương ngày ốm
  16. holiday pay: tiền lương ngày nghỉ
  17. overtime /´ouvətaim/: ngoài giờ làm việc
  18. redundancy /ri'dʌndənsi/: sự thừa nhân viên
  19. redundant /ri'dʌndənt/: bị thừa
  20. to apply for a job: xin việc21. to hire: thuê
  22. to fire /'faiə/: sa thải
  23. to get the sack (colloquial): bị sa thải
  24. salary /ˈsæləri/: lương tháng
  25. wages /weiʤs/: lương tuần
  26. pension scheme / pension plan: chế độ lương hưu / kế hoạch lương hưu
  27. health insurance: bảo hiểm y tế
  28. company car: ô tô cơ quan
  29. working conditions: điều kiện làm việc
  30. qualifications: bằng cấp
  31. offer of employment: lời mời làm việc
  32. to accept an offer: nhận lời mời làm việc
  33. starting date: ngày bắt đầu
  34. leaving date: ngày nghỉ việc
  35. working hours: giờ làm việc
  36. maternity leave: nghỉ thai sản
  37. promotion /prə'mou∫n/: thăng chức
  38. salary increase: tăng lương
  39. training scheme: chế độ tập huấn
  40. part-time education: đào tạo bán thời gian
  41. meeting /'mi:tiɳ/: cuộc họp
  42. travel expenses: chi phí đi lại
  43. security /siˈkiuəriti/: an ninh
  44. reception /ri'sep∫n/: lễ tân
  45. health and safety: sức khỏe và sự an toàn
  46. director /di'rektə/: giám đốc
  47. owner /´ounə/: chủ doanh nghiệp
  48. manager /ˈmænәdʒər/: người quản lý
  49. boss /bɔs/: sếp
  50. colleague /ˈkɒli:g/: đồng nghiệp
  51. trainee /trei'ni:/: nhân viên tập sự
  52. timekeeping: theo dõi thời gian làm việc

  -----------------------------------------------------------
  Xem thêm: http://mstuyenenglish.edu.vn/ - Học tiếng anh online miễn phí!