Verb + verb-ing

TiengAnh.com.vn15/2/12

 1. TiengAnh.com.vn

  TiengAnh.com.vn Miss in action / Kill in action

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  53
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  14/5/11
  * Giới thiệu:
  Khi một động từ được theo sau bởi một động từ khác, động từ thứ hai phải là động từ nguyên mẫu với 'to' như là 'to do', 'to make', 'to go'... hoặc dạng -ing như là 'doing', 'making', 'going'.
  Khi nhân viên cảnh sát hỏi 'Would you mind answering a few questions...?' (Nếu không phiền xin ông trả lời một vài câu hỏi...?).
  Một số luật về 'động từ + động từ-ing' được mô tả dưới đây.

  * Những động từ cơ bản

  Verb-ing được sử dụng sau những động từ này:


  admit

  avoid

  consider

  deny

  fancy

  finish

  hate

  imagine

  mind

  love

  postpone

  regret

  risk

  stop

  suggest


  Ví dụ:


  - The children admitted taking the sweets.

  Những đứa trẻ thú nhận đã lấy những chiếc kẹo.


  - I considered becoming a singer when I left school.

  Tôi suy nghĩ trở thành ca sĩ khi tôi học xong.


  - Do you fancy going to see a movie tonight?

  Em muốn đi xem phim tối nay không?


  - Would you mind opening the window? It's rather hot in here.

  Làm phiền bạn mở cửa sổ dùm? Trong nhà khá nóng.


  - He suggested eating out, but I had already prepared dinner at home.

  Anh ta đề nghị ăn tối bên nào, nhưng tôi đã chuẩn bị buổi tối tại nhà.

  * Những động từ mệnh đề

  Verb-ing được sử dụng theo sau những động từ mệnh đề như sau:

  carry on

  give up

  go on

  keep on

  put off


  Ví dụ:


  - The children carried on playing even though it had started to rain.

  Những đứa trẻ tiếp tục chơi đùa ngay cả khi trời đã bắt đầu mưa.


  - I gave up smoking 3 years ago.

  Tôi đã bỏ hút thuốc từ 3 năm trước.

  - The teacher went on talking even though some of the students weren't listening.

  Người giáo viên đã tiếp tục giảng bài mặc dù một số sinh viên không lắng nghe.


  - Why do you keep on eating fatty food when you know it's bad for you?

  Tại sao em tiếp tục ăn những thức ăn béo khi em biết chúng có hại cho em?

  * Dạng phủ định

  Để biến động từ dạng 'ing' trở thành phủ định, sử dụng not:


  - Would you mind not making so much noise?

  Bạn cảm phiền không làm ồn ào?


  - I like not having to get up early at weekends.

  Tôi thích không phải thức dậy sớm vào cuối tuần.

  * Somebody


  Cũng có thể sử dụng cấu trúc verb + somebody + verb-ing:


  - I can't imagine you living in a foreign country.

  Tôi không thể tưởng tượng rằng bạn sống tại nước ngoài.


  - I don’t like you telling me what to do all the time.

  Anh không thích em luôn sai bảo anh.


  Trong dạng bị động, sử dụng 'being' và động từ phân từ


  - I don’t like being told what to do all the time.

  Anh không thích bị luôn bị sai bảo.
   
 2. Pain

  Pain Member

  Bài viết:
  200
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  18
  Tham gia ngày
  14/6/11
  tks bạn nhiều nhiều