4 dạng câu hỏi bạn cần ghi nhớ để làm Part 2 TOEIC thật tốc độ

Thảo luận trong 'Học tiếng Anh cùng SMARTCOM' bắt đầu bởi PhamQuang, 6/11/17.

 1. Part 2 của đề thi TOEIC là một Phần Nghe (Listening) có tên gọi là Hỏi Đáp (Questions & Responses). Đầu tiên, bạn nghe một câu hỏi hoặc một câu nói. Tiếp theo, bạn sẽ nghe 3 câu nói tương ứng với 3 lựa chọn A, B, C. Bạn sẽ chọn lựa chọn mà bạn cảm thấy là câu trả lời phù hợp nhất với câu hỏi hoặc câu nói bạn nghe.

  Để làm tốt 30 câu Part 2 và giành được nhiều điểm nhất có thể, hãy cùng nhau tìm hiểu dạng đề (format đề) và trả lời cho từng dạng đề đúng không nào!

  Part 2 chỉ có 4 dạng câu hỏi trong Phần 2 đề thi TOEIC. Nếu bạn ghi nhớ cách trả lời cho mỗi dạng câu hỏi là làm bài ok ngay!

  1. Câu hỏi "Wh": những câu hỏi có "từ hỏi" như where, when, who, how, why.
  Ví dụ: Where did you go earlier?

  2. Câu hỏi Yes/No: những câu hỏi mà người nghe có thể trả lời yes hoặc là no.
  Ví dụ: Are you at home? - Yes, I am cooking in the kitchen.

  3. Câu hỏi đuôi: những câu hỏi có đoạn đầu giống câu khẳng định nhưng cuối câu thì hỏi thêm "phải không?".
  Ví dụ: You love coffee, don't you?

  4. Câu hỏi có lựa chọn: những câu hỏi yêu cầu người nghe lựa chọn một thứ.
  Ví dụ: Do you like the black dress or the red one?

  Xem cách trả lời các dạng câu hỏi trên và làm thật nhiều bài tập ứng dụng tại https://giasutoeic.com/luyen-nghe-toeic/luyen-nghe-toeic-part-2/