Ace cho mình hỏi bài tập này với...^^!!!

Thảo luận trong 'Tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi manutd1907, 8/10/12.

 1. Bài tập:
  Một Doanh nghiệp có tài liệu như sau: ( Đơn vị: nghìn đồng)

  I. Tài liệu năm báo cáo:
  1. Giá thành sản xuất đơn vị sản phấm 50
  2. Dự kiến số liệu tới 31/12:
  - Số lượng sản phẩm kết dư là 6310 sản phẩm.
  - Vay dài hạn ( dùng cho sản xuất kinh doanh): 1.500.000 (lãi suất 15%/năm)

  II. Tài kiệu năm kế hoạch: Dự kiến như sau:
  1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:
  - Số lượng sản phẩm sản xuất cả năm 47.500 sản phẩm.
  - Số lượng sản phẩm kết dư cuối năm 3.500 sản phẩm.
  - Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm hạ 10% so với năm báo cáo.
  - Chi phí tiêu thụ sản phẩm và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tính bằng 5% giá thành sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong năm.
  - Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT) 72.
  2. Tình hình khác
  - Đầu tháng 6 vay 300.000 ( thời hạn 1 năm, lãi suất 12%/năm)
  - Lãi tiền gửi không kỳ hạn. 73.000
  - Chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng là 40.000
  - Lợi nhuận khác: 50.000
  III. Yêu cầu: Hãy xác định:
  a, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm kế hoạch?
  b, Tổng số thuế Doanh nghiệp phải nộp năm kế hoạch?
  c, Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế) tổng tài sản năm kế hoạch?

  Biết rằng:
  - Doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập với thuế suất là 25%
  - Sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, với thuế suất là 20%, chịu thuế GTGT ( theo phương pháp khấu trừ) thuế suất là: 10%
  - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm kế hoạch là: 280.000
  - Tổng tài sản bình quân năm kế hoạch: 2.000.000:))
   
 2. Chí Chuột
  Chí Chuột
  Nhân ngày sinh nhật a vui vui giải cho chú 1 bài! ;)) Đùa tý, mấy bài này dễ mà, làm nhiều sẽ quen thôi chú!

  a,

  - Số lượng sp tiêu thụ năm KH: Qtt=Q(kết dư đầu năm) + Q(sx trong năm) - Q(kết dư cuối năm)=6 310+47 500-3 500=50 310
  => Doanh thu thuần năm KH:
  Dth=Qtt.giá bán - (Qtt.giá bán.thuế suất thuế TTĐB)/(1+thuế suất thuế TTĐB)=50 310.72-(50 310.72.0,2)/(1+0,2)=3 018 600

  - LN thuần năm KH=Dth-giá thành toàn bộ (ztb)
  - ztb=giá thành sản xuất (zx) + CPBH + CPQLDN= zx + 0,05 zx + 0,05 zx=1,1 zx
  - zx=zx0.Qđ + zx1.(Qtt-Qđ)=50.6 310 + 50.90%.(50 310-6 310)=2 295 500

  => LN thuần năm KH=3 018 600-1,1.2 295 500=493 550

  b,

  - Thuế TTDB=(50 310.72.0,2)/(1+0,2)= 603 720
  - VAT đầu ra=50 310.0,1=5 031
  - VAT đầu vào được kt= 280
  => VAT pn=5 031-280=4 751

  c,

  - LN trước thuế=LN thuần + DT tài chính - CP tài chính + LN khác=493 550 + 73 000 - (300 000.0,12 + 40 000) + 50 000= 540 550
  - LN sau thuế=LN trước thuế - Thuế TNDN pn=540 550 - 540 550.25%=405 412,5

  => Tỷ suất LNST/Tổng tài sản=405 412,5/tổng ts bình quân năm KH (Tự tính nhé!) ;))
   
  9/10/12
 3. hell0_m0t0
  hell0_m0t0
  sinh nhật Chí à? chúc Chí sinh nhật vui vẻ :thobu10:
   
  9/10/12
 4. Chí Chuột
  Chí Chuột
  oh thank bạn! Tớ làm vội quá quên mất! :">
   
  9/10/12
 5. manutd1907
  manutd1907
  giờ nhà e mới có net trở lại...thanks các ace đã giải giúp e bài này :))
   
  10/10/12
 6. ticalolo
  ticalolo
  Chiết khấu thanh toán không ảnh hưởng gì đến doanh thu thuần hả bạn?
   
  6/11/14
 7. Nam Mộ Dung
  Nam Mộ Dung
  bạn làm sai rồi,bạn ko để ý tới LN tài chính khi tình LN thuần HĐKD
   
  16/10/15

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

 1. lợi nhuận gộp là Dth-Ztb