Ai giúp mình làm bài tập này trong E For Banking với :)

Thảo luận trong 'Eng III' bắt đầu bởi Thanh Thanh 1995, 10/5/15.

 1. EX2: Complete the sentences using the correct verb from the box

  Authorize


  check


  collect


  confirm


  encode

  Guarantee


  report


  swipe


  select


  transfer


  a.The retailer.......the card through a card reader at a terminal

  b.The information is........before being sent via the telephone system to ensure its security

  c.The Central Switch..........the right bank

  d.After being paid by credit card, the retailer has to.......payment from the credit card company

  e.The diferent systems have to.......payment to the seller

  f.The cardholder’s bank’s computer.......the information it receives

  g.If everything is acceptable the computer.......payment to the Central Switch

  h.The display on the terminal.......payment

  i.A cardholder should......the loss of a card to the company immediately

  j.The manager of my bank has been.......to another branch
   
 2. hoahogkoten
  hoahogkoten
  lời khuyên chân thành là bạn nên wa cô nhân mà , chứ ko chú tâm học sẻ mát rất nhiều thời giân , thay vào đó bạn chỉ cố tạp rung học trong thời giân ngắn là đặt được như mong muốn rồi

  mình cô nè 0905222034
   
  4/7/16
 3. nhanthanh
  nhanthanh
  minh hoc cho co roi , co day nhiet tinh lam
   
  9/7/16