Bài kiểm tra số 1

Thảo luận trong 'Văn hóa doanh nghiệp' bắt đầu bởi VânAnhK17, 7/4/17.

 1. Câu 1: Lựa chọn đúng hoặc sai và giải thích ngắn gọn:

  a. Văn hóa kinh doanh là tổng hợp những quan niệm chung mà các thành viên trong doanh
  nghiep hoc được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các vấn đề với môi
  trường xung quanh .

  b. Giáo dục là chức năng cơ bản của văn hóa.

  c. Giá trị được tuyên bố trong cấu trúc VHDN bao gồm tất cả những sự vật hiện tượng mà cá nhân có thể nhìn thấy khi tiếp xúc với một doanh nghiệp nào đó.

  Câu 2: Tại sao nói: " Thực hiện tốt đạo đức kinh doanh sẽ giúp DN phát triển bền vững?". Hãy phân tích nhận định trên.