[BÀI TẬP] TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ VỚI Ạ!!

Thảo luận trong 'Tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi Vivian_ng, 26/12/16.

 1. Giả sử thỏa mãn mọi điều kiện cần thiết và các yếu tố khác lý tưởng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.
  Toàn bộ công ty đang được tài trợ từ 2 nguồn chính: cổ phần thường với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 100 triệu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu; khoản nợ vay từ tổ chức tín dụng có giá trị là 500 tỷ đồng, lãi suất 15%/năm (tính lãi theo năm).
  Công ty đang có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được EBIT kỳ vọng là 600 tỷ đồng. Theo công ty McKinsey tư vấn, công ty cần tối thiểu bổ sung lượng vốn là 500 tỷ đồng để tăng EBIT lên như kỳ vọng và với hai phương án tài trợ như sau:
  Phương án 1: Phát hành trái phiếu 8 năm, lãi suất coupon là 10%/năm. Tổng số tiền thu được chưa trừ chi phí phát hành là 600 tỷ đồng. Mệnh giá của trái phiếu là 400 tỷ đồng. Biết rằng, chi phí phát hành cần đến 50 tỷ đồng.
  Phương án 2: Phát hành thêm 50 triệu cổ phần thường để có được lượng vốn cần thiết. Biết rằng cổ phiếu được bán với giá bằng đúng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
  Trong đợt tư vấn của mình McKinsey có đánh giá hệ số beta của công ty là 1.2, lãi suất thị trường 9%. Lãi suất phi rủi ro là 3%. Biết rằng, đây là đánh giá cho 100 triệu cổ phần đang lưu hành của công ty.
  Yêu cầu:
  1. Tính độ bẩy tài chính tại mức EBIT kỳ vọng của từng phương án tài trợ. Cho biết phương án nào giúp doanh nghiệp ít gánh chịu những tác động của rủi ro tài chính hơn. Tại sao?
  2. Tính EBIT bàng quan giữa hai phương án tài trợ. Nêu ý nghĩa.
  3. Nếu công ty lựa chọn phương án 1, tính chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp khi không tính đến lá chắn thuế từ lãi vay. 4. Theo anh chị: chi phí sử dụng nợ và chi phí sử dụng vốn cổ phần thường thì chi phí sử dụng vốn của nguồn nào lớn hơn? tại sao