Binh pháp Tôn Tử và 36 mưu kế (P2)

Thảo luận trong 'Kĩ năng mềm' bắt đầu bởi manhtuan201992, 8/3/11.

 1. 13. Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc)

  "Khích tướng kế" là kế chọc giận tướng giặc, làm tướng giặc nổi giận. Nổi giận sẽ mất sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ được con người mình. Mạnh Tử nói: "Nhất nộ nhi an thiên hạ".
  Trong đời có nhiều sự việc được thành tựu bằng một cơn giận và cũng có nhiều việc thất bại bởi một cơn giận.
  Bởi vậy cái kế khích tướng cũng là một trong những diệu kế, nếu đạt ra thì kiến thiên hạ, cùng thì mang họa vào thân.
  Khích tướng còn là khơi dậy cái hùng khí của người khác để người ấy làm việc cho ta.
  Đối tượng tốt nhất của kế khích tướng là những người có tính tình bạo tháo hay sẵn sàng phẫn nộ.
  Tuân Tử bảo rằng: “Lời nói kh** êm như lụa, lời nói ác nhọn như giáo mác”.
  Thuyết là tiến dẫn lời nói, cái nghĩa căn bản của thuyết làm cho người ta nghe theo.
  Hiệu quả của thuyết rất lớn. Bởi thế mới có câu: "Thiên hạ tĩnh, nhất ngôn sử chi động. Thiên hạ động, nhất ngôn sử chi tĩnh". (Thiên hạ đang yên lặng, một lời nói làm náo loạn. Thiên hạ đang náo loạn, một lời nói làm lắng dịu).
  Căn bản mưu thuật của thuyết, theo Tuân Tử có bốn điều: Cơ, dũng, trí, biến.
  - Cơ: Là xem thời độ thế, nhân lợi thuận tiện.
  - Dũng: Là quyết đoán nói những điều không ai dám nói.
  - Trí: Là biết rõ sự tình, tâm lý, giải quyết được thắc mắc, chế phục được người.
  - Biến: Là biến hóa, trong các trường hợp bất trắc.
  Mục đích của thuyết có năm điều:
  - Làm cho người hiểu rõ.
  - Làm cho người tin tưởng.
  - Làm cho người đồng tình.
  - Làm cho người phục.
  - Làm cho người theo.
  Đạt được năm mục đích trên thì kể như nắm chắc phần thắng trong tay.

  14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn)

  nổi trống la hét làm như tấn công. Tào sợ ngụy kế, không dám xông ra, chỉ bắn tên như mưa Kế "Man thiên quá hải" là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù.
  Man thiên, trời u ám không phải hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi như một quẻ trong Dịch lý đã nói. Man thiên, không thể ngồi đợi nó tới như sương mù do thời tiết thiên nhiên, mà phải tạo ra nó.
  Kế "Man thiên" đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt: tiêu cực lẫn tích cực.
  Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mịt.
  Tiêu cực là lẩn tránh một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí. Ở trận Xích Bích, Khổng Minh đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy mười chiếc thuyền lớn chất đầy rơm, đợi lúc trời sương mù, âm thầm đến trại Tào Tháo vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống reo hò, không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả trăm ngàn mũi tên.

  15. Ám độ Trần Thương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến)

  Kế "Ám độ trần sương" là bí mật đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ rằng ta sẽ đi qua.
  Kế này áp dụng giữa lúc hai bên đang đấu tranh, chiến đấu với nhau.
  Mỗi bên đều ra sức giấu mục tiêu thật của mình rồi đưa ra mục tiêu giả mà lừa đối phương.
  Đây là công việc rất phức tạp, có một quá trình khúc triết. Như "Tôn Tử Binh Pháp" viết: “Việc binh là trá ngụy, có thể mà làm ra vẻ không có thể, dùng đấy mà tỏ ra không dùng, gần giả làm như xa, xa giả làm như gần. Lấy lợi mà dụ, gây rối mà đuổi, thấy khỏe thì tránh. Đầu tiên là làm mọi cách giảm nhược lực đối phương, sau rồi mới tiến hành dự định.
  Muốn dụng kế này phải là người có tầm nhìn xa hiểu rộng và một khối óc tuyệt vời.

  16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ)
  Kế "Phản khách vi chủ" là đổi địa vị khách thành địa vị chủ.
  "Phản khách vi chủ" là trong đấu tranh đang ở vào thế bị động nên phải tìm kế hoạch đến chủ động, khách vốn là địa vị bị chi phối, mọi việc đều do chủ đặt định sắp xếp.
  "Phản khách vi chủ" là nguyên tắc thường dùng trong đấu tranh. Có chủ động mới khống chế được cục diện. Không có chủ động, không thể thắng lợi.

  17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác)

  "Kim thiền thoát xác” là con ve sầu vàng lột xác.
  Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác.
  Kế "Kim thiền thoát xác" có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được.

  18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành)

  "Không thành kế" là kế bỏ thành trống, thành bỏ ngỏ.
  Kế này có hai loại:
  - Một là lúc tình thế cực khẩn cấp, nguy hiểm như treo trên sợi tóc, buộc phải dùng nghi binh để lừa dối đối phương mà dựa vào đó để trốn thoát.
  - Hai là rút lui với đầy đủ kế hoạch dụ cho địch quân xâm nhập rồi mới bao vây tiêu diệt.
  "Không thành kế" thực ra là một cách tạo nghi âm cho đối phương, mục đích là không cho đối phương sớm có một quyết định.

  19. Cầm tặc cầm vương (Dẹp giặc phải bắt tướng giặc)

  "Cầm tặc cầm vương" là dẹp giặc phải bắt chúa giặc.
  Phương pháp bắt chúa giặc thật thiên biến vạn hóa, không cứ bằng sức mạnh hay bằng trí khôn. Các kế khác như "Điệu hổ ly sơn", "Mỹ nhân kế" hay "Man thiên quá hải" đều có thể dùng cho kế "Cầm tặc cầm vương". Để đối phó với một nhân vật anh hùng, thì dù một quả đạn mà giết hay dùng mỹ nhân kế mà nhử thì cũng như nhau.
  Nhưng đa số âm mưu cầm vương được hiệu quả bằng kích thích anh hùng và mỹ nhân kế.
  "Tự cổ anh hùng đa hiếu sắc"(Tõ x*a anh hïng vèn mª s¾c) là vậy.
  Việt Vương thua trận rồi, mà chỉ dùng một nàng Tây Thi đã đủ giam cầm Phù Sai. Lý Viên muốn đoạt quyền của Xuân Thân Quân, nên đã cho cô em là Lý Yên sang làm tì thiếp. Đó là những cách gián tiếp để cầm vương.

  20. Ban chư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)

  Kế "Ban chư ngật hæ" là giả làm con heo để ăn thịt con hổ.
  Lão Tử nói: “Người cực khôn kh** mà làm ra vụng về”, cũng như câu "đại trí nhược ngu". Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ.
  Đối với kẻ thù, ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét.
  -Dùng việc không gì quan trọng bằng bí mật.
  - Hành động không gì quan trọng bằng thừa lúc bất ý.
  - Dò xét không gì quan trọng bằng làm cho địch không hay biết.
  - Bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có cơ ngũ.
  - Tỏ ra đói mệt nhưng thật là no khỏe.
  - Làm ra ngu xuẩn nhưng rất tinh tường.
  Những câu trên đây chính là căn bản lý luận của kế "Ban chư ngật hổ" vậy.

  21. Quá kiều trừu bản (Qua cầu rồi phá cầu)
  "Quá kiều trừu bản" là qua cầu rồi thì phá cầu, ý nói một người sau khi đã thành công, muốn hưởng thụ một mình nên giết hại hoặc xa lánh những người bạn đã đồng lao cộng khổ với mình.
  Kế "Quá kiều trừu bản" thường trái ngược với kế "Ban chư ngật hổ". Qua cầu cất nhịp là lúc đắc thời đắc thế đem thuộc hạ ra mà khai đạo. Còn giả tiếng heo là kế áp dụng giữa lúc ở vào thế kẹt.
  Đứng trên lập trường đạo lý thì cất nhịp cầu là một hành động vong ân bội nghĩa.
  Lưu Bang nổi danh là người qua cầu cất nhịp lớn nhất trong lịch sử. Lúc Lưu Bang hàn vi còn đi ăn cắp gà, thôi thì Bang nói đủ các điều ngon ngọt dễ nghe để tựu chúng lập đảng. Đến khi nên cơ nghiệp rồi, lo việc củng cố quyền thế, Lưu Bang chẳng ngại gì hết, đổi lại thái độ, nghi ghét triều thần.
  Người thứ nhất mà Lưu Bang lôi chém là Hàn Tín, rồi đến Bành Việt, Anh Bố, bỏ tù Tiêu Hà, Trần Hi, Phàn Khoái.Trương Lương thấy họa chẳng chóng thì chày cũng đến với mình, nên bỏ trốn lên rừng học đạo tu tiên
  22. Liên hoàn kế (Kế móc nối nhau)
  "Liên hoàn kế" là nối liền với nhau thành một dây xích.
  "Liên hoàn kế" còn là vận dụng một quyền thuật để tạo phản ứng dây chuyền cho đối phương hoặc gây thành phản ứng nhiều mặt.
  Mỹ nhân kế là vũ khí phổ biến nhất cần thiết cho việc dùng "Liên hoàn kế". Vì người đẹp ví như nước, anh hùng ví như bùn, nước làm cho bùn nhão ra.
  Từ ngàn xưa, đa số anh hùng đã vì thương hoa tiếc ngọc nên bỏ lãng nhiệm vụ.
  Tuy vậy, vẫn phải phân biệt "Mỹ nhân kế" với "Liên hoàn kế".
  Liên hoàn kế là một hình ảnh của thực tiễn, bất cứ việc gì xảy ra cũng gây thành phản ứng dây chuyền. Việc xảy ra hôm nay cũng không tự dưng mọc ra, nó phải là kết quả dây chuyền từ những sự việc trước.

  23. Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt)
  -Kế "Dĩ dật đãi lao" là lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp, nhọc nhằn; dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức.
  Kế này viết ở trong thiên "Quân Tranh" của bộ "Tôn Tử Binh Pháp": "Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt" nghĩa là trên chiến thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọi tấn công của địch.
  Cũng có ý nói nên chuẩn bị chu đáo, dễ dàng lấy cái thế bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết định chiến lược, chiến thuật. Đợi địch mỏi mệt, tỏa chiết bớt nhuệ khí rồi mới thừa cơ xuất kích.
  Tôn Tử gọi thế là: "Ẩn sâu dưới chín tÇng đất, hành động trên chín tÇng trời".
  Sử dụng sách lược này đòi hỏi thái độ tuyệt đối trầm tĩnh ứng biến, đo được ý kẻ thù, hoàn cảnh kẻ thù, thực lực kẻ thù. Nếu thời cơ chưa chín thì đứng yên như trái núi.
  Khi cơ hội vừa tới thì lập tức lấp sông, chuyển bể.
  Tư Mã Ý ngăn Gia Cát Lượng ở Kỳ Sơn.
  Chu Du phóng hỏa tại Xích Bích.
  Tào Tháo đại phá Viên Thiệu nơi Quan Độ.
  Tạ Huyền đuổi Bồ Kiên ở Phi Thủy.
  Tất cả đều lấy ít đánh nhiều, thế kém vượt thế khỏe. Tất cả đều là kết quả sử dụng tài tình sách lược "Dĩ dật đãi lao".

  24. Chỉ tang mạ hòe (Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe)
  "Chỉ tang mạ hòe" là chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.