chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Tài liệu học phân tích tài chính doanh nghiệp' bắt đầu bởi heaven tad, 6/3/11.

 1. Các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ) cung cấp các đầu vào cơ bản và hữu dụng cho quá trình phân tích, đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

  Năm nội dung chính của hiệu quả tài chính gồm: (1) khả năng thanh toán ngắn hạn, (2) hoạt động kinh doanh, (3) đòn bẩy tài chính, (4) năng lực tạo lợi nhuận, và (5) giá trị doanh nghiệp được xem xét thông qua các nhóm chỉ số đánh giá phổ biến.
   
 2. ChửBằngCotecna
  ChửBằngCotecna
  thanks bạn nhé
   
  12/2/12