Đề kiểm tra NHTM cô Huyền 13-3-2011

Thảo luận trong 'Tài liệu học ngân hàng thương mại' bắt đầu bởi banhkinhakdemi, 13/3/12.

 1. try1915
  try1915
  no dowload

  Ca 1: 1. Tại sao nói NHTM có mối quan hệ mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ và hệ thống thanh toán quốc gia?
  2. Biện pháp tăng vốn tự có nào của NHTM làm tăng hệ số nợ?
  Ca 2: 1. Nêu vai trò của vốn tự có đối với NHTM?
  2. So sánh ưu điểm của ngân hàng chuyên môn hóa và ngân hàng đa năng?
   
  4/10/12