đề kiểm tra NHTM cô Huyền

Thảo luận trong 'Đề thi ngân hàng thương mại' bắt đầu bởi linkmiu, 8/4/11.

  1. Ca 1: 1. Tại sao nói NHTM có mối quan hệ mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ và hệ thống thanh toán quốc gia?
    2. Biện pháp tăng vốn tự có nào của NHTM làm tăng hệ số nợ?
    Ca 2: 1. Nêu vai trò của vốn tự có đối với NHTM?
    2. So sánh ưu điểm của ngân hàng chuyên môn hóa và ngân hàng đa năng?
    <không sử dụng tài liệu>