Đề thi Hành vi tổ chức 20/6/2015

Thảo luận trong 'Hành vi tổ chức' bắt đầu bởi aozola, 20/6/15.

 1. Phần 1 Trắc nghiệm 2,5đ
  10 câu trắc nghiệm ( ko nhớ rõ lắm đại khái khá dễ chỉ 1,2 câu hơi khó )
  Phần 2 Đúng sai giải thích 5đ
  C11 Hành vi tổ chức nghiên cứu những hành động của con người trong tổ chức?
  C12 Các tổ chức cần rất thận trọng trong quá trình tuyển dụng vì tính cách người lao động hầu như không chịu ảnh hưởng của yếu tố Môi trường?
  C13 Đối tượng nhận thức chỉ là một trong các yếu tố tác động đến quá trình nhận thức của người lao động trong tổ chức
  C14 Ra quyết định là cách thưc phản ứng với sự không thống nhất giữa các trạng thái hiện tại
  C15 Khi nhắc đến nhóm lamf việc, điều quan trọng nhất là phải nói tới sự tập hợp của các thành viên.
  Phần 3 Bài tập tình huống 2,5đ
  1/Tính cách là gì? Những yếu tố hình thành tính cách? Phương pháp đánh giá tổ chức như thế nào?
  2/Tình huống: Vì sao Henry vẫ tin tưởng Susan? Nếu sử dụng mô hình MBTI để đánh giá bạn miêu tả tính cách cảu Susan như thế nào?
  TÌNH HUỐNG số 4 " TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ"

  Chúc các bạn khóa sau thi tốt không phải học lại! :givayta:
   
 2. Su Xi
  Su Xi
  tk bạn :D.
   
  25/12/15

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

 1. đề thi môn hành vi tổ chức

  ,
 2. bài tập trắc nghiệm hành vi tổ chức

  ,
 3. tiến trình nhận thức hành vi tổ chức

  ,
 4. bộ đề thi hành vi tổ chức,
 5. đề thi hành vi trong tổ chức,
 6. tính cách người lao động hầu như không chịu ảnh hưởng của môi trường