Đề thi nguyên lý kế toán ca 2 ngày 17/06/2011

Thảo luận trong 'Đề thi nguyên lý kế toán' bắt đầu bởi thaibank1990, 16/8/11.

 1. tuanhoang92
  tuanhoang92
  ai lam rui thi post dap an len ho minh cai .thank you
   
  28/3/12
 2. tranhung1712
  tranhung1712
  1.Tài khoản phải thu khách hàng chỉ có số dư bên nợ.
  - Sai
  TK 131- phải thu khách hàng có số dư bên nợ phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng. Tài khoản này cũng có thể có số dư bên có, phản ánh số tiền đã ứng trước của khách hàng hoặc số tiền đã thu nhiều hơn số tiền phải thu của khách hàng.


  ~~> định làm hết mà lười quá thôi hôm nào rảnh thi làm hết cho các bạn:)
   
  28/3/12
 3. thanhhuong110
  thanhhuong110
  ai làm giúp mình câu 2 .phần 2,3 của xử lý tình huống và câu 1 bài tập với :((
   
  4/6/12
 4. nicknaochadc
  nicknaochadc
  tranhung1712 làm hết đề hộ hội mình vs. thứ 2 là thi rùi :(
   
  9/6/12
 5. tranhung1712
  tranhung1712
  1.Tài khoản phải thu khách hàng chỉ có số dư bên nợ.
  - Sai
  TK 131- phải thu khách hàng có số dư bên nợ phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng. Tài khoản này cũng có thể có số dư bên có, phản ánh số tiền đã ứng trước của khách hàng hoặc số tiền đã thu nhiều hơn số tiền phải thu của khách hàng.

  2. Mỗi bút toán được ghi trong sổ nhật ký đặc biệt đều được ghi vào sổ nhật ký chung (theo hình thức ghi sổ nhật ký chung)
  - Sai
  Trường hợp đơn vị lập sổ nhật ký đặc biệt, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt trên cơ sở các chứng từ. Định kỳ kế toán tổng hợp sổ Nhật ký đặc biệt lấy số liệu để ghi vào Sổ cái chứ ko ghi vào Sổ Nhaakt ký chung.

  3.Khoản tiền chi và trả cho chủ nợ được ghi vào bên nợ của tài khoản phải thu và bên có của tài khoản tiền mặt sẽ làm cho bảng cân đối tài khoản không cân..
  - Sai
  Khi trả tiền cho chủ nợ phải ghi: Nợ tk vay dài/ ngắn hạn/ tk phải trả người bán, ghi Có tk tiền mặt.
  Nếu ghi nợ tk phải thu và ghi có tk tiền mặt thì bảng cân đối tk vẫn cân bằng do cả 2 bên phát sinh nợ và có đều được cộng thêm 1 khoản. Việc ghi sai này sẽ làm sai lệch bảng cân đối kế toán.

  4.Doanh thu lớn hơn giá vốn hàng bán trong kỳ,doanh nghiệp luôn có lãi ròng.
  - Sai
  Lãi ròng = Lãi gộp – CPBH – CPQLDN – Thuế TNDN phải nộp
  Lãi gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán
  Khi doanh thu lớn hơn giá vốn hàng bán thì ta chỉ có thể nói doanh nghiệp có lãi gộp thôi, lãi ròng còn phụ thuộc vào CPBH, CPQLDn và thuế. Nếu các khoản đó lớn hơn lãi gộp thì doanh nghiệp bị lỗ.

  5.Bán chịu lô hàng A ngày 1/3 là 100 với điều kiện thanh toán 2/10,n/30,hàng bán trả lại của lô hàng A ngày 5/3 là 20.Số tiền thanh toán đầy đủ nhận vào ngày 9/3 là 80.
  - Sai
  Với điều kiện thanh toán 2/10. n/30 thì ngày 9/3 KH chỉ phải thanh toán số tiền 98% tổng số tiền hàng sau khi trả lại Như vậy số tiền KH phải trả là:
  80 x 98% = 78,4

  6.Tại bên giao đại lý,hoa hồng đại lý là một khoản điều chỉnh giảm doanh thu.
  - Đúng
  Bên Chủ hàng căn cứ vào báo cáo bán hàng của Đại lý, hóa đơn hoa hồng, thực hiện xuất hóa đơn trên phần bán của Đại lý và ghi nhận như sau :
  Có TK 511 : Doanh thu bán hàng đại lý
  Có TK 33311 : Thuế GTGT hàng bán đại lý
  Nợ TK 641 : Hoa hồng đại lý
  Nợ TK 1331 : Thuế GTGT đầu vào của khoản hoa hồng
  Nợ TK 131,138 : Số còn phải thu Đại lý
  Như vậy, hoa hồng đại lý được ghi là 1 khoản chi phí bán hàng, nó làm giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp.

  Câu 2:Xử lý tình huống (3 điểm)
  1.Trong kỳ,công ty X có nhận tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt để đặt hàng cho lô hàng sẽ được giao trong kỳ tới là 100,kế toán đã ghi nhận số tiền này vào doanh thu bán hàng trong kỳ.Việc làm này đúng hay sai?Tại sao?Nếu sai hãy chỉ ra những tác động của nó tới các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính,
  - Sai
  Đây là số tiền KH ứng trước, công ty chưa thực hiện giao hàng trong kỳ nên số tiền này chưa được ghi nhận là doanh thu trong kỳ, mà là doanh thu của kỳ sau. Việc ghi nhận này vi phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích. Nó làm cho chỉ tiêu Doanh thu trên báo cáo tài chính kỳ này quá cao và làm doanh thu kỳ sau lại quá thấp, ko hợp lý với tình hình hoạt động của công ty.
  Kế toán phải ghi nhận theo bút toán:
  Nợ TK 111: 100 / Có TK 131: 100
  Kỳ sau khi đã giao hàng ghi: Nợ TK 131/ Có TK 511: số tiền hàng thực tế
  Và ghi nhận giá vốn hàng bán

  2.Công ty An Hưng làm việc 5 ngày/tuần,trả lương 1,5 triệu/tuần vào các ngày thứ sáu.
  -Lập bút toán điều chỉnh cần thiết vào ngày 31/05,giả sử ngày 1/06 là thứ tư.
  Nợ TK 335/ Có TK 334: 0,6
  -Lập bút toán trả lương vào ngày 3/06
  Nợ TK 334: 0,6
  Nợ TK 642: 0,9
  Có TK 111/ 112: 1,5
   
  4/9/12

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

 1. dap an de thi nlkt hvnh

  ,
 2. công ty AN Hưng làm việc 5 ngày/tuần trả lương 1 5 triệu/tuần vào các ngày thứ sáu. - Lập bút toán đièu chỉnh cần thiết vào ngày 31/05