Đề thi tài trợ thương mại quốc tế k16 27/12/2016

Thảo luận trong 'Đề thi tài trợ thương mại quốc tế' bắt đầu bởi thuys yooyoo, 28/12/16.

 1. Câu 1 (1đ) Bảo lãnh thanh toán là gì? Bảo lãnh thanh toán trong thương mại quốc tế sử dụng trong các trường hợp nào?
  Câu 2 (1đ) Ngân hàng chiết khấu cần quan tâm những gì đối với chủ thể trong chiết khấu L/c có truy đòi?
  Câu 3 (0.75đ) Thị trường forfaiting thức cấp bao gồm các nhà forfaiter, nhà xuất khẩu và các nhà đầu tư khác ?
  Câu 4 (0.75đ) Sản phẩm D/P kì hạn là sản phẩm tài trợ sau giao hàng của ngân hàng?
  Câu 5 (0.75đ) Mỗi quan hệ của nhà factor XK và factor NK là mối quan hệ chủ nợ và con nợ. vì vậy nhà factor NK thanh toán khoản nợ khi đến hạn cho nhà factor XK?
  Câu 6 (0.75) Mô hình thanh toán tập trung giúp giảm chi phí đào tạo cho ngân hàng?
  Câu 7 (0.75) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường có thời gian hiệu lực kéo dài đến khi bảo lãnh hợp đồng có hiệu lực (nếu hợp đồng quy định ) ?
  Câu 8 (0.75đ) Nhà XK sử dụng L/c có tài sản đảm bảo không phải là một sản phẩm tài trợ của ngân hàng trong thương mại quốc tế?
  Câu 9 (1,5đ) Phân tích điều kiện của khách hàng để NHTM cung cấp các sản phẩm tài trợ cho các chủ thể?
  Câu 10 ( 2đ) Đặc điểm của mô hình tài trợ ngân hàng theo hình thức tập trung. Mô hình này phù hợp với các ngân hàng có đặc điểm như thế nào?
   
 2. nganha08
  nganha08
  có đáp án đề này không ạ
   
  30/12/16