[Excel] Video hướng dẫn, bài tập minh họa

Thảo luận trong 'Tài liệu học tin học đại cương' bắt đầu bởi haizunxx, 27/10/12.

 1. Phần 1 : Giới thiệu chương trình Microsoft Excel

  http://www.youtube.com/watch?v=sxkOFsFgE0c

  http://www.youtube.com/watch?v=QuH6yREmrvA

  Bài 2: Hàm Điều Kiện IF

  http://www.youtube.com/watch?v=2eZXCZj8SIY

  http://www.youtube.com/watch?v=limvCfXFDSw

  Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or
  http://www.youtube.com/watch?v=ToaE2JzXz54
  http://www.youtube.com/watch?v=1x2WF1aYknU
  Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf
  http://www.youtube.com/watch?v=TA8klSGm2YI
  http://www.youtube.com/watch?v=N_pkg-MEo2g
  Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup
  http://www.youtube.com/watch?v=zTOtdDD7jk8
  http://www.youtube.com/watch?v=uQ9D-wd6CS8
  Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup

  http://www.youtube.com/watch?v=FD4qaVL8K4w

  http://www.youtube.com/watch?v=qFfcT9aQS3g

  Bài 7: Hàm Hlookup
  http://www.youtube.com/watch?v=9cCyaLnTI6k
  http://www.youtube.com/watch?v=4T2Dyy6nlyY
  Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup

  http://www.youtube.com/watch?v=059HU8OZeFE

  Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu

  http://www.youtube.com/watch?v=rCMXumbyhF4
  http://www.youtube.com/watch?v=dNqQyFfeHls
  Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum

  http://www.youtube.com/watch?v=pWwZM1xAhoA

  http://www.youtube.com/watch?v=Fp4kLgBT4zk

  http://www.youtube.com/watch?v=0QdyagLuIso

  Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp

  http://www.youtube.com/watch?v=4agQ7Q8pWa8

  Phần bài tập các bạn down ở file đính kèm, vì tác giả có đặt mật khẩu để tránh việc sửa đổi...nên khi mở các bạn vui lòng chọn chế độ Read Only. Chúc các bạn học tốt :thobu10:
   

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

 1. bai tập hàm int hàm mod