Giải giúp mình bài tính lượng tiền tương lai với ...

Thảo luận trong 'Đề thi tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi huagia15, 23/8/17.

  1. Theo phương pháp lãi kép và gộp lãi mỗi năm một lần, với lãi suất là 6%/năm. Muốn đến thời điểm 31/12/N+4 nhận được 100 triệu thì Bạn phải gửi số tiền bằng nhau vào đầu mỗi năm (từ năm N đến N+4) là bao nhiêu ? (Chỉ cần xác định n= ? là ok)