giúp mình giải bài này với

Thảo luận trong 'Tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi conheomap111, 1/1/15.

  1. doanh nghiệp NC cơ cấu lại, dự báo doanh nghiệp sẽ không tăng trưởng trong 2 năm tới tuy nhiên NC sẽ tăng trưởng với tỉ lệ 2% trong năm
    thứ 3 và 5% từ năm thứ 4 đến năm thứ 8, sau đó duy trì ở mức 3%. cổ tức NC chia cho cổ đông gần nhất la o,5$ . nếu tỷ suất sinh lợi mong đợi của nhà đầu tư với NC la 15%. giá cphieu của doanh nghiệp hiện tại là:
    a 8,57$ b 4,26$
    c 3,11$ d 5,28$


    cảm ơn các bạn!