giúp mình với !!!!!

Thảo luận trong 'Đề thi tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi moonmamanh, 10/12/12.

  1. câu hỏi đúng sai, giải thich:
    1.Tại điểm hoà vốn kinh tế, lợi nhuận trước thuế bằng 0.:-/
    2. DN áp dụng phương pháp khấu hao nhanh được coi như một biện pháp “hoãn thuế” đối với nhànước
     
    Last edited by a moderator: 10/12/12