Hệ thống bài tập và bài giải NHTM (ĐH KTQD)

Thảo luận trong 'Tài liệu học ngân hàng thương mại' bắt đầu bởi oa hay, 24/2/13.

 1. Mục lục
  A. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  B. BÀI TẬP
  C. MỘT SỐ CÔNG THỨC TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  D. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM: RỦI RO LÃI SUẤT
  E. ĐÁP ÁN BÀI TẬP