hỏi cách tìm tập phương án cực biên bằng p2 đơn hình

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu mô hình toán' bắt đầu bởi tengkoy, 7/6/14.

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

  1. cách tìm phương án cực biên

    ,
  2. bài toán tìm phương án cực biên