Incoterms 2000

Thảo luận trong 'Tài liệu học thanh toán quốc tế' bắt đầu bởi chupachupu, 15/4/11.

  1. INCOTERMS - Tập hợp của các tập quán trong mua bán hàng hóa quốc tế .Các t`ập quán này phải là những thói quen thương mại được hình thành lâu đời và được áp dụng liên tục. Nó phải có nội dung cụ thể ,rõ ràng và phải được đa số các chủ thể trong thương mại hiểu biết và chấp nhận. Đi từ luận điểm đó dẫn đến việc nó không mặc nhiên phát sinh hiệu lực trong mọi hoạt động thương mại quốc tế. Vậy khi nào nó phát sinh hiệu lực và mức độ hiệu lực ra sao?

    INCOTERMS chỉ có giá trị pháp lý bắt buộc các bên khi trong hợp đồng họ thỏa thuận dẫn chiếu đến việc đựoc điều chỉnh bởi INCOTERMS (điêm 2, INCOTERMS 2000 ). Dù quy dịnh như vậy nhưng mức độ hiệu lực của INCOTERMS cũng có hạn chế như trong trường hợp một số điều khoản của INCOTERMS có thể không phù hợp với một vài thói quen giao dịch trong một số ngành nghế hoặc tập quán một khu vực nào đó mà trong hợp đồng các bên lai thỏa thuận áp dụng theo thói quen trước đó hoặc các tập quán địa phương .... thì lúc này những thỏa thuận của các bên có thể có giá trị pháp lý cao hơn sự giải thích từ INCOTERMS .

    Sau đây chúng ta cùng xem xét nội dung của INCOTERMS 2000 - văn bản đang được áp dụng với các qui định về điều kiện thương mại quốc tế được coi là "Tiếng nói chung của các thương nhân."