[Kiểm toán cơ bản]13 câu hỏi đúng sai có giải thích

Thảo luận trong 'Tài liệu học kiểm toán căn bản' bắt đầu bởi tranhung1712, 23/6/11.

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

 1. câu hỏi đúng sai kiểm toán

  ,
 2. câu hỏi đúng sai môn kiểm toán căn bản

  ,
 3. 13 câu hỏi môn kiểm toán

  ,
 4. 13 câu đúng sai môn kiểm toán,
 5. 13 câu hỏi kiểm toán dạng đúng sai