[Kiểm toán cơ bản] Câu hỏi đúng sai

Thảo luận trong 'Tài liệu học kiểm toán căn bản' bắt đầu bởi tranhung1712, 23/6/11.

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

  1. câu hỏi đúng sai kiểm toán căn bản

    ,
  2. bài tập tình huống kiểm toán căn bản có đáp án