Làm thế nào để đăng được bài viết

Thảo luận trong 'Góp ý - Thắc mắc về diễn đàn' bắt đầu bởi trinhha, 24/3/15.

 1. banhkinhakdemi
  banhkinhakdemi
  Ngày còn trẻ bà bán rau dền chưa bán rau dền đi chợ gặp ông bán rau dền lúc đấy đang bán rau dền.
  Ông bán rau dền lúc đấy đang bán rau dền liền hỏi bà bán rau dền lúc đấy chưa bán rau dền rằng bà có thích ăn rau dền không? Bà bán rau dền lúc đấy chưa bán rau dền liền trả lời ông bán rau dền lúc đấy đang bán rau dền rằng bà thích ăn rau dền.
  Ông bán rau dền lúc đấy đang bán rau dền thấy bà bán rau dền lúc đấy chưa bán rau dền trả lời như vậy vui lắm liền hứng thú hỏi ngay về gia đình bà bán rau dền (gia đình bà bán rau dền về sau được gọi là gia đình bà bán rau dền) rằng có anh chị em gì không? Bà bán rau dền lúc đấy chưa bán rau dền trả lời rằng có.
  Ông bán rau dền lúc đấy đang bán rau dền liền hỏi luôn câu nữa là người nhà có thích ăn rau dền không? Bà bán rau dền lúc đấy chưa bán rau dền e thẹn gậy đầu. Hồi sau ông bán rau dền đem sính lễ đến hỏi bà bán rau dền về làm vợ, kể từ đó bà bán rau dền trở thành bà bán rau dền cùng ông bán rau dền bán rau dền.
   
  24/3/15
 2. dinhvu12345
  dinhvu12345
  dễ thôi mà
   
  18/4/15