List các tiền tố, hậu tố tiếng Nhật N3

Thảo luận trong 'Các tài liệu khác' bắt đầu bởi LinhPhamKosei, 12/6/19 lúc 14:15.

 1. Tiền tố, hậu tố tiếng Nhật là gì... mà chỉ cần nắm được chúng coi như đã nắm được gần hết nghĩa của cả câu :D :D Cùng Kosei khám phá nha!!


  List các tiền tố, hậu tố tiếng Nhật N3

  [​IMG]

  再~/Tái~
  再 – Tái
  さい~


  再利用
  利 – Lợi
  用 – Dụng
  さいりよう
  Tái sử dụng
  再放送
  放 – Phóng
  送 – Tống
  さいほうそう
  Phát lại
  最~ /Tối~
  最 – Tối
  さい~


  最後
  後 – Hậu
  さいご
  Cuối cùng, sau cùng
  最高
  高 – Cao
  さいこう
  Tối cao, cao nhất
  最新
  新 – Tân
  さいしん
  Tối tân, mới nhất
  最大
  大 – Đại
  さいだい
  To nhất, lớn nhất
  未~ / Chưa~
  未 – Vị
  み~


  未完成
  完 – Hoàn
  成 – Thành
  みかんせい
  Chưa hoàn thành
  未経験
  経 – Kinh
  験 – Nghiệm
  みけいけん
  Chưa có kinh nghiệm
  未成年
  年 – Niên
  みせいねん
  Vị thành niên
  未確認
  確 – Xác
  認 – Nhận
  みかくにん
  Chưa xác nhận
  未使用


  みしよう
  Chưa sử dụng
  新~ / Tân


  しん~

  新学期
  学 – Học
  期 – Kì
  しんがっき
  Học kì mới
  新商品
  商 – Thương
  品 – Phẩm
  しんしょうひん
  Sản phẩm mới
  新記録
  記 – Kí
  録 – Lục
  しんきろく
  Kỉ lục mới