Loạt bài về Đầu tư chứng khoán

Thảo luận trong 'Thảo luận - nghiên cứu thị trường chứng khoán' bắt đầu bởi IceFox, 29/4/11.

 1. Phải thừa nhận 1 điều dù là môi trường đầu tư mang tính rủi ro cao, đặc biệt là ở Việt Nam, nhưng đây cũng là 1 trong nhưng cách đầu tư có thể mang lại lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên để đầu tư sao cho hiệu quả thì lại là 1 vấn đề khác.

  Loạt bài post sau đây là do sưu tầm các bài viết đáng lưu ý, các điểm cần quan tâm khi tham gia thị trường chứng khoán, các mô hình phân tích, các chỉ số tin cậy . Hi vọng mọi người cùng tham gia nghiên cứu và bổ sung các phân tích dưới đây

  Vấn đề I: Tổng quan về Thị trường Chứng khoán

  Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn.


  Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.
  Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. Thị trường chứng khoán có những chức năng cơ bản sau:

  1. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán

  - Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế

  - Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng

  - Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán

  - Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

  - Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô

  2. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

  Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành các nhóm sau: nhà phát hành, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan đến chứng khoán.

  a) Nhà phát hành


  Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán - hàng hoá của thị trường chứng khoán.

  - Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương.

  - Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty.

  - Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng... phục vụ cho hoạt động của họ.

  b) Nhà đầu tư

  Nhà đầu tư là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.

  - Các nhà đầu tư cá nhân

  - Các nhà đầu tư có tổ chức

  c) Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán

  - Công ty chứng khoán

  - Quỹ đầu tư chứng khoán

  - Các trung gian tài chính

  d) Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán

  - Cơ quan quản lý Nhà nước

  - Sở giao dịch chứng khoán

  - Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán

  - Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán

  - Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán

  - Các tổ chức tài trợ chứng khoán

  - Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm...
  3. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán
  Thị trường chứng khoán hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản sau:

  - Nguyên tắc công khai

  - Nguyên tắc trung gian

  - Nguyên tắc đấu giá

  4. Cấu trúc và phân loại cơ bản của thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng... có kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số cách phân loại TTCK cơ bản:

  a) Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn


  Thị trường chứng khoán được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.T

  · Thị trường sơ cấp

  Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.

  · Thị trường thứ cấp

  Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.

  b) Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường

  Thị trường chứng khoán được phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC).

  c) Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường


  Thị trường chứng khoán cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh.

  · Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi.

  · Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ.

  · Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh

  Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn....
   
 2. IceFox
  IceFox
  Phương pháp phân tích kỹ thuật:

  Đây là phương pháp phân tích dựa trên các số liệu thuần túy từ SGDCK. Phương pháp này có 1 đặc điểm là xử lý các dữ liệu đã sẵn có trong quá khứ 1 cách đơn giản dễ nhìn dễ hình dung bằng các biểu đồ phân tích, rất hấp dẫn các nhà đầu tư vì khả năng lượng hóa mô hình, có thể nhìn nhận đc xu hướng thị trường 1 cách nhanh chóng, không bị phụ thuộc vào các báo cáo tài chính vốn ko chứa đủ các thông tin cần thiết

  Tuy nhiên nhược điểm cố hữu của phương pháp này là dựa trên các sự kiện thuần túy trong quá khứ, phân tích trên cơ sở các QUY LUẬT biến động, nên có thể hám chứa các rủi ro bất thường của thị trường

  Dưới đây là tài liệu về các phương pháp phân tích kĩ thuật thông dụng trong TTCK:
   
  29/4/11