mọi người giải giúp mình bài toán đây với toán tài chính ạ

Thảo luận trong 'Tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi tuyetmuahe136, 17/6/14.

  1. Một người gửi ngân hàng các khoản tiền sau :
    200 triệu đòng ở ngân hàng A, Lãi suất 1,8%/quý
    250 triệu đồng ở ngân hàng B, Lãi suất 1.9%/quý
    khi đáo hạn người đó thu được cả vốn lẫn lãi là 568,534 triệu đồng. Hãy xác định thời gian gửi tiền ở mỗi ngân hàng , biết rằng thời gian gửi tiền ở ngân hàng B dài gấp đôi ở ngân hàng A
    Đáp án nA= 8 quý, nB = 16 quý