Naming Animals

Thảo luận trong 'Vui cười' bắt đầu bởi BoyMienTay, 6/4/13.

 1. [h=1]Naming Animals[/h]Added by nguyen Hau on April 6th, 2013, filed under Funny Stories
  [​IMG]
  Naming Animals
  Adam and Eva were naming the animals of the earth when along came a rhinoceros.
  Adam : “What shall we call this one ?”
  Eva : “Let’s call it a rhinoceros”
  Adam : “Why ?”
  Eva : “Well, because it looks more like a rhinoceros than anything we’re named yet”.
  Ðặt tên muông thú
  Adam và Eva đang đặt tên cho các loài thú trên trái đất thì một con tê giác đi tới.
  Adam : – Ta sẽ gọi con này là gì?
  Eva : – Hãy gọi nó là tê giác.
  Adam : – Sao vậy?
  Eva : – Bởi vì nó trông giống một con tê giác hơn bất kỳ con gì chúng ta đã đặt tên nãy giờ.


  (nguồn: http://anhvanqt.vn/?p=1296
  trang chủ: http://anhvanqt.vn/
  Face: http://www.facebook.com/anhvanqt)