Nhờ anh chị nào giải dùm e bài Định Giá Cổ Phiếu với ^^

Thảo luận trong 'Tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi BENBD, 23/12/15.

  1. Tập đoàn B đang tăng trưởng 7%/ năm, dự kiến không thay đổi. Hiện nay thu nhập mỗi cổ phần là 7.700 đ. Tỷ lệ thu nhập giữ lại 50%. Lãi suất yêu cầu trên cp là 14,5%. Hãy tính giá của cổ phiếu ?


    ----> anh chị nào giải dùm e bài này với . e cám ơn trước nha :((2