Những từ vựng tiếng Nhật liên quan đến “Minh” (明)

Thảo luận trong 'CÁC MÔN KHÁC' bắt đầu bởi phannhung1, 3/1/17.

 1. Xem thêm:  Cách học tiếng Nhật cho tất cả mọi người  Cách chào buổi sáng bằng tiếng Nhật tạo thiện cảm với người khác  Học tiếng Nhật hiệu quả cùng Akira  1 明日 あした Ngày mai  2 明るい あかるい Tươi sáng, tươi vui  3 明け方 あけがた Rạng đông  4 明らか あきらか Rõ ràng, chắc chắn  5 明かり あかり Ánh sáng, ánh đèn  6 明確 めいかく Xác minh  7 明かす あかす Tiết lộ  8 明瞭 めいりょう Rõ ràng, rành mạch  9 明後日 あさって Ngày kia  10 明治 めいじ (thời đại) Minh Trị  11 明白 めいはく Minh bạch  12 明言 めいげん Công bố, tuyên ngôn  13 明記 めいき Ghi chép rõ ràng  14 明細 めいさい Chi tiết rõ ràng  15 明朝 みょうちょう Sáng mai  16 明晩 みょうばん Tối mai  17 明明後日 しあさって Ngài kia  18 明治維新 めいじいしん Duy Tân Minh Trị  19 明くる あくる Tiếp theo (tiền tố cho danh từ)  20 明明と あかあかと Một cách rõ ràng  21 明夜 みょうや Đêm mai  22 明敏 めいびん Minh mẫn  23 明暗 めいあん Ánh sáng và bóng tối  24 明星 みょうじょう Ngôi sao sáng  25 明解 めいかい Hiểu rõ  26 説明 せつめい Thuyết minh  27 発明 はつめい Phát minh  28 証明 しょうめい Chứng minh  29 文明 ぶんめい Văn minh  30 透明 とうめい Xuyên thấu, rõ ràng  31 照明 しょうめい Chiếu sáng  32 賢明 けんめい Thông minh, sáng suốt  33 不明 ふめい Bất minh, không rõ ràng  34 失明 しつめい Mù  35 判明 はんめい Xác định, xác nhận  36 弁明 べんめい Biện minh  37 究明 きゅうめい Nghiên cứu  38 意味不明 いみふめい Không rõ nghĩa  39 聡明 そうめい Thông minh  40 清明 せいめい (Tiết) Thanh minh