Phân biệt ba loại kiểm toán: độc lập, nhà nước, nội bộ

Thảo luận trong 'Tài liệu học kiểm toán căn bản' bắt đầu bởi tranhung1712, 19/4/11.

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

  1. phân biệt kiểm toán độc lập kiểm toán nhà nước kiểm toán nội bộ