phát triển kĩ năng lãnh đạo - ebook

Thảo luận trong 'Kĩ năng mềm' bắt đầu bởi heaven tad, 7/3/11.

  1. kỹ năng lãnh đạo là 1 yếu tố trọng yếu trong công tác quản lí. Một nhà quản lí giỏi phải có các kỹ năng lãnh đạo. Tương tự, một nhà lãnh đạo hiệu quả cũng cần phải thực hiện tốt vai trò của 1 quản lí.