[PTTCDN] thắc mắc cần giúp đỡ gấp!

Thảo luận trong 'Phân tích tài chính doanh nghiệp' bắt đầu bởi comai, 11/12/12.

 1. câu hỏi lý thuyết chọn phương án đúng nhất:nguyên nhân trực làm tăng nhu câu vốn lưu động
  a.tăng nợ phải trả
  b.giảm nợ phải trả
  c.tình hình cung cấp NVL trở nên khó khăn
  d.tăng nợ ngắn hạn
  mình không thấy có đáp án nào đúng cả!
  theo mình: NCVLĐ=TSKD-nợ kinh doanh
  hay NCVLĐ=(HTK + TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC+ CÁC KHOẢN PHẢI THU)-(NỢ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN- VAY VÀ NỢ NH)
  dựa vài công thức thì
  a,làm tăng NCVLĐ
  b,nợ phải trả ở đây có thể tăng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn:ở đây lại ko nói rõ tăng dài hạn hay ngắn hạn
  c,dn thắt chặt tín dụng thương mại,mua nvl tránh tăng giá nhưng có thể dn mua bằng nợ thì sao
  d,cái này thì rõ rùi nhá
  nhưng theo mình chọn thì mình sẽ chọn c
  mọi người có ý kiến j không?
   
 2. hattieu164
  hattieu164
  NCVLĐ = HTK + ck phải thu trong và ngoài kd - ck phải trả trong và ngoài kd.
  - ck phải trả trong và ngoài kd gồm phải trả người bán, người mua ứng trước tiền hàng, thuế nộp nhà nước, ptra lao động, chi phí phải trả ~~) nợ phải trả biến động ko tác động trực tiếp đến NCVLĐ ( vì nợ phải trả gồm nợ dài hạn và nợ ngắn hạn, ko biết cái nào biến động ) ~~) loại a và b
  - tăng nợ ngắn hạn ~~) tăng các khoản phải trả ~~) giảm NCVLĐ ~~) đáp án d sai
  - tình hình cung cấp NVL khó khăn ~~) doanh nghiệp phải tích trữ HTK ~~) HTK tăng ~~) tăng NCVLĐ ~~) đáp án c đúng
   
  20/12/12