slide kiểm toán căn bản (thầy Luyện)

Thảo luận trong 'Tài liệu học kiểm toán căn bản' bắt đầu bởi nguyenha76, 6/3/11.

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

  1. slide kiểm toán căn bản

    ,
  2. bài tập trắc nghiệm môn kiểm toán căn bản