Slide kinh tế phát triển

Thảo luận trong 'Tài liệu học kinh tế phát triển' bắt đầu bởi mindycan, 20/11/18.

  • KTPT_C1.ppt
   KTPT_C1.ppt
   Kích thước:
   681.5 KB
   Đọc:
   9
  • KTPT_C2.ppt
   KTPT_C2.ppt
   Kích thước:
   559.5 KB
   Đọc:
   6
  • KTPT_C3.ppt
   KTPT_C3.ppt
   Kích thước:
   349.5 KB
   Đọc:
   4
  • KTPT_C4.ppt
   KTPT_C4.ppt
   Kích thước:
   421.5 KB
   Đọc:
   4
  • KTPT_C5.ppt
   KTPT_C5.ppt
   Kích thước:
   238.5 KB
   Đọc:
   3
  • Mo-dau.ppt
   Mo-dau.ppt
   Kích thước:
   280.5 KB
   Đọc:
   10