Tài liệu thanh toán quốc tế-đại học mở tp. Hồ chí minh

Thảo luận trong 'Tài liệu học thanh toán quốc tế' bắt đầu bởi diendandaihoc.vn, 6/12/11.

 1. Mình sưu tầm được tài liệu về thanh toán quốc tế này hay nên share cho mọi người nè. Nội dung như sau:

  BÀI GIỚI THIỆU .................................................. .................................. 5
  Bài 1: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
  I. Khái niệm .................................................. ..................................... 10
  II. Phương pháp biểu thị tỷ giá (Yết giá – Quotation) ........................ 10
  III. Một số quy ước trong giao dịch hối đoái quốc tế ........................... 11
  IV. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo .................................. 13
  V. Cơ chế xác định tỷ giá hối đoái .................................................. .... 18
  VI. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái...... 20
  VII. Các loại tỷ giá hối đoái .................................................. ................. 23
  Câu hỏi ôn tập .................................................. ................................. 24

  Bài 2: THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI
  I. Khái niệm .................................................. ..................................... 15
  II. Đặc điểm thị trường hối đoái .................................................. ........ 26
  III. Đối tượng tham gia thị trường hối đoái .......................................... 26
  IV. Phương thức giao dịch .................................................. .................. 27
  Câu hỏi ôn tập .................................................. ................................. 28
  2
  Bài 3: CÁC NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI & THỊ TRƯỜNG GIAO
  SAU, TIỀN GỞI NGOẠI TỆ
  I. Các nghiệp vụ hối đoái .................................................. ................. 30
  II. Thị trường giao sau............................................... ........................... 38
  III. Thị trường tiền gởi ngoại tệ.............................................. ............... 40
  Bài đọc thêm: Cơ chế tỷ giá hối đoái của Việt Nam .............................. 42
  Câu hỏi ôn tập .................................................. .................................. 45
  Bài 4: HỐI PHIẾU
  I. Cơ sở pháp lý của Hối phiếu .................................................. ...... 47
  II. Khái niệm .................................................. ................................... 48
  III. Đặc đểm của Hối phiếu .................................................. .............. 50
  IV. Nội dung của Hối phiếu .................................................. ............ 50
  V. Chấp nhận Hối phiếu .................................................. ................. 51
  VI. Ký hậu Hối phiếu .................................................. ....................... 51
  VII. Bảo lãnh Hối phiếu .................................................. .................... 52
  VIII. Kháng nghị .................................................. ................................. 52
  IX. Chiết khấu Hối phiếu .................................................. ................. 53
  Câu hỏi ôn tập .................................................. ...............................55

  Các bạn download tại link này nhé: http://diendandaihoc.vn/forum/showthread.php?13093-Thanh-toan-quoc-te-dai-hoc-mo-tp-Ho-chi-minh

  Nguồn bài viết: http://diendandaihoc.vn
   
 2. Lê Văn HƯng
  Lê Văn HƯng
  link die rồi bạn ơi
   
  24/9/14