Thỏa ước lao động tập thể sẽ được gửi đến cơ quan nào?

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi mlawkey, 13/11/19.

 1. Điều 75 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

  Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến:

  1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể khác.

  Theo quy định này, thỏa ước lao động tập thể phải được người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi một bản đến Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày ký kết.

  Do vậy, trong trường hợp này, công ty bạn cần xây dựng thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp và gửi lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

  Có thể nói thỏa ước lao động tập thể chính là cơ sở pháp lý để hình thành các mối quan hệ lao động mang tính tập thể, tạo nên trách nhiệm của cả hai bên đối với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh.Thỏa ước lao động tập thể nếu được ký kết đúng đắn, bình đẳng, tự do thương lượng, hợp tác sẽ là nguồn quy phạm thích hợp tại chỗ bổ sung cho nội quy của doanh nghiệp.
  Xem thêm: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.