Thử sức Part 5 của đề thi TOEIC

Thảo luận trong 'Học tiếng Anh cùng SMARTCOM' bắt đầu bởi PhamQuang, 19/9/17.

 1. Bạn có dám thử sức với các bài tập Part 5 (điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC dưới đây?

  The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park.
  A. raise
  B. reply
  C. inquire
  D. react

  The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.
  A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)
  B. reply --> hồi đáp (động từ)
  C. inquire --> hỏi
  D. react --> phản ứng
  Cụm từ "raise one's awareness" mang nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness".

  I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.
  A. see
  B. will see
  C. have seen
  D. had seen

  I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.
  A. see --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)
  B. will see --> (động từ dạng WILL + BARE INF)
  C. have seen --> (động từ dạng HAVE V_ED/3)
  D. had seen --> (động từ dạng HAD V_ED/3)
  Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn "have seen".

  The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs.
  A. see
  B. seen
  C. seeing
  D. has seen

  The fitness club _____ a steadily increasing number of customers and is eager to develop new programs. --> Câu lạc bộ thể dục có lượng khách hàng tăng đều đặn và đang muốn phát triển thêm các chương trình mới.
  A. see --> (động từ nguyên mẫu)
  B. seen --> (động từ cột 3)
  C. seeing --> (động từ thêm -ing)
  D. has seen --> (thì hiện tại hoàn thành)
  "The fitness club""= là chủ ngữ số ít -> cần động từ số ít -> loại A. Lựa chọn B "seen" cần có trợ động từ "have/has" hoặc "to be". Tương tự, lựa chọn C "seeing" cần có "to be" -> loại B và C --> cuối cùng chọn D."

  Nếu bạn làm đúng 2/3 câu, bạn đã có thể hoàn toàn tự luyện thi TOEIC tại trang web Gia Sư Toeic Luyện thi TOEIC Online hiệu quả | Gia sư TOEIC

  Điều mình thích nhất ở trang này là sau khi bạn làm bài tập thì sẽ biết được đáp án chính xác luôn (giống như trên), chưa kể là có phần dịch nghĩa và giải thích rất là rõ ràng, giúp bạn tiết kiệm được thời gian đáng kể khi học.

  Còn nếu bạn chưa làm đúng 2/3 câu thì cũng không sao cả, bạn chỉ cần có người trợ giúp là sẽ luyện thi thành công.

  Khi học khóa Luyện thi TOEIC cấp tốc tại Gia Sư Toeic, bạn sẽ có thể vừa học trên hệ thống online hiện đại, vừa học với gia sư, người sẽ trợ giúp và kèm cặp bạn trong quá trình luyện thi.

  Khóa học này cũng rất phù hợp với những người đang muốn lấy bằng TOEIC gấp và những người bận rộn nữa.

  Đặc biệt là khóa này có đảm bảo đầu ra 100%, bạn sẽ được hỗ trợ học đến khi nào đạt điểm như ý mới thôi, nên bạn có thể yên tâm về chất lượng.
   
 2. PhamQuang
  PhamQuang
  Các bài tập ở trên có làm khó các bạn không nào :)
   
  25/9/17
 3. PhamQuang
  PhamQuang
  Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver.
  A. rude
  B. rudeness
  C. rudely
  D. rudest

  Mrs. Pike was so angry that she made a _____ gesture at the driver. --> Bà Pike giận đến nỗi bà đã làm một cử chỉ thô lỗ với người lái xe.
  A. rude --> thô lỗ (tính từ)
  B. rudeness --> sự thô lỗ (danh từ)
  C. rudely --> (trạng từ)
  D. rudest --> (tính từ so sánh nhất)
  Sau mạo từ A ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ số ít. Trong câu ta thấy đã có danh từ GESTURE -> ta cần 1 tính từ ở chỗ cần điền -> chọn A. Ta lưu ý cấu trúc ""SO + tính từ/trạng từ THAT + mệnh đề"" mang nghĩa "quá...đến nỗi".
   
  2/10/17
 4. PhamQuang
  PhamQuang
  Phần nào trong tổng số 7 phần TOEIC là khó nhất nhỉ?
   
  11/10/17